Banner
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Apakah perlu Uji Kompetensi Nasional Dilaksanakan
Sangat Perlu
Perlu
Ragu
Tidak Perlu
  Lihat
Statistik
  Visitors : 44366 visitors
  Hits : 6186 hits
  Today : 1 users
  Online : 1 users
:: Kontak Admin ::

yusuf_hidayah    
Agenda
23 October 2020
M
S
S
R
K
J
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

SASAKALA KAWALI 4

Tanggal : 24-08-2013 11:07, dibaca 677 kali.


    Prabu bondan awakna teu walakaya sabada disebut “leuleus” ku pandita ajar, akhirna Raja bondan narima eleh, pandita ajar ngaleos rek ninggalkeun karaton.
    Raja bondan reuwasen sieunen lumpuh saindeungna, gancang ngagorowok nyalukan ajar  “he pandita ulah waka indit, omat jagjagkeun deui heula!” ceuk Raja Minangsarayo. Pandita ajar teu malire malah terus kuali(katel) nu ngagoler, teu antap parah deui eta kuali teh ditalapung sateker keubeuk nepika ngacleng ngapung ka awang awang jauh pisan.
      Nurutkeun carita eta kuali teh rag-rag na di Selapajang dekeut hulu cai nu mangrupa kulah nu lega na 9-10 meter pasagi, ti sa prak harita kulah teh ka telah cikawali daerah na disebut kawali.
      Anehna sanajan halodo panjang eta cikawali teh tara ka saatan. Tempatna ayeuna eta kulah dibelah kulon jarak na kira-kira 300 meter  ti komplek situ Astana Gede Kawali.
      Dina abad ka 13 didaerah kawali jadi pusat karajaan SUNDA GALUH  rajana Umi Lestari x ajiguna linggawisessa (1333-1340 m).
       Raja nu ka 2 Raga mulya (aki kolot) lanceukna surya dewata nu engke na nurunkeun ka rajaan TALAGA (1340-1350m). Raja ka 3 Lingga buana nu perlaya di bubat waktu perang jeung MAJAPAHIT (1350-1357M). Raja ka 4 bunisora adina lingga buana nu nyieun mahkuta tina emas jeung wastu kancana. Ayeuna masih aya di simpen di museum Geusan ulun Sumedang (1357-1371 m). Raja ka 5 niskala wastu kancana adina diyah pitaloka (citra resmi) nu ilu perlaya di bubat (1357-1475 m).

    Karajaan Sunda Galuh nu pusatna di kawali di beulah jadi dua :
1). Karajaan Galuh pakuan pusat di Kawali di rajaan na kuningrat kencana /dewa niskala.
2). Karajaan sunda pakuan pusatna di Bogor nu di rajaan na ku susuk tunggal.
    Galuh pakuan jeung sunda pakuan ngahiji deui jadi karajaan pajajaran dina tahun 1484 m. Raja na prabu dewata prana alias Prabu Siliwangi (1484-1521 m).
     Akhirna kawali tinggal kaprabuan, ngindung ka pajajaran PANGAWASA jeung bupati kawali.
1). Prabu Jaya Diningrat dulur Jaya dewata prabu siliwangi,  karaton surawi sesa kawali sangges di tinggalkeun ku siliwangi terus di bikeun ku anjeuna masih nganggem agama Hindu.
2). Pangeran dungku karabat kasepuhan cirebon anjeuna di bere tugas pikeun ngatur daerah kawali lantaran tahun 1528 m kawali aya dina kakawasn cirebon(mimiti islam di kawali)
3). Pangeran bangsil  putra pangeran dungku marentah di kawali nuluykeun ka kawasan bapana.
4). PANGERAN MAHADI KUSUMA/MAHA RAJA KAWALI/RADEN KUNKUT/AMPUN DIANJUNG Putra pangbangsil diantara putri anjeuna nu jenengan nana tanduran di anjang di tikah ku PRABU CIPTA PERMANA pangawasa galuh nu masih hindu, tuluy asup islam.
5). Pangeran USMAN minantu pangeran mahadikusuma makam na nu aya di astana gede kawali.
6). DALEM ADIPATI SINGACALA :  putra pangusman dina waktu harita leuwih alus di sebut dalem sabab geus ngabentuk kabupatian makam na di astana gede.
7). DALEM ARYA GANDA KERTA/ARYA SEAMETA (1718-1748 M) Putra singacala makam na di astana gede.


8). RADEN ADIPATI MANGKUP RAJA 1 (1745-1772 M):
Timimiti harta anjeuna secara turun teumurun malu garan gelar raden.
9). RADEN ADIPATI MANGKUP RAJA ll (1772-1801 m) putra dalem adipati mangkupraja 1.
10). RADEN ADIPATI MANGKUP RAJA lll (1801-1811 m) putra dalem adipati mangkup raja ll dina waktu harita politik robah, kompeni mimiti asup ka daerah seperti galuh secara intensip anjeun na jadi bupati dina masa transisi.
11). RADEN TUMENGGUNG SURADIPRAJA  1 (1811-1819 M) . Kawali dina waktu harita jadi kakawasaan cirebon dibawah pangarah langsung sultan kesepuhan (negari ageung) di rintis ku parentah kompeni pikeun di asupkeun kana wilayah administrasip kab.galuh.
12). RADEN TUMENGGUNG SURADIPRAJA ll (1819 M). Putra dalem surapdiraja 1, marentah ngan ukur  5 bulan lantaran dina taun eta di hijikeun jeung kabupaten galuh nu pusatna di ciamis ayeuna.
     Katerangan ciamis waktu harita bupati na R.AD Adikusuma (1819-1839 m). Ayeuna urang balik deui nyaritakeun pandita ajar sukaresi (adi mulya permana dikusuma mantan raja galuh). Sabada nalapung kudli (katel) terus nambaan raja bondan nu lumpuh, cukup ku nyebut “cager” maka eta sang raja jadi jag-jag deui, teu loba catur ajar terus ngaleos indit ninggalkeun karaton balik kagunung padang rek nuluykeun tapana.
     Raja bondan anu dendam ,ahir na nandasa ajar di pangtapana make cara licik ahir na sang pan dita robah jilim jadi oray nag raksasa nu ngarana nagawira . Nu nyingleungleuman endog hayam ciung wanara.

 

TAMAT........!!Pengirim : Nova Andrian
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas